Vi lytter, før <br>vi finder <strong>din løsning</strong>
Vi lytter, før
vi finder din løsning

Luftkvalitet og -flow

Skal du måle luftkvalitet og/eller luftflow, findes der flere mulige løsninger. Du kan se både vægmonterede følere og indstiksfølere her.


Kontakt os for et tilbud
Luft
Luft

Multifunktionelle luftkvalitetssensorer: Måletransducere til blandet gas (VOC), CO2 og finstøv (PM).

Disse enheder har udvidet deres funktionalitet til nu også at registrere skadeligt fint støv og inhalerbare aerosoler med forskellige partikelstørrelser. Det fine støvindhold i rumluften måles ved hjælp af en usædvanligt forureningsbestandig lasersensor og udtrykkes i µg/m³. Finstøvsensorerne er udviklet som rumenheder og findes i forskellige udvidelsesniveauer, lige fra basismodellen uden display til de multifunktionelle måletransducere, der kan måle flere parametre samtidigt.
Flow
Flow

Flowswitche bruges til monitorering af gasholdige, ikke-aggresive forbindelser i ventilationsanlæg, luftindtag mv. Kan også benyttes som flowkontrol i både væske og luft.

bubble