Kontrol og Applikationsmoduler

  • Standard brugergrænseflade til arbejdsstationer
  • Standard biblioteksblokke
  • Operatørfrontplade
  • Ingeniør punktdisplay

Ved at bruge kontrol og applikationsmoduler fra et bibliotek af blokke kan vi gøre fabriksenheder og udstyr i stand til at blive repræsenteret af dedikerede objekter, der er designet til at:

  • Simplificere implementeringen
  • Reducere testtiden
  • Yde tæt integration ved arbejdsstationen

Sammen med hvert standardmodul får du et specialbygget punktfascia, ingeniør punktside og grafisk mimic icon til arbejdsstationen.

 


Gå tilbage