20. juni 2022

Newtronic Green Solutions

Vidste du at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050?

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være uafhængig af de fossile brændsler – kul, olie og gas – i 2050.

Det betyder, at Danmark til den tid skal kunne producere vedvarende energi nok til at dække det samlede danske energiforbrug.

Det betyder også, at mange industrivirksomheder skal omstille deres energiforsyning - f.eks. ved at elektificere deres produktion. Og hvordan gør man så det?

Med Newtronic Green Solutions har vi gjort det nemmere for dig at se, hvordan processen i sådan et projekt foregår. Det kan du læse mere om lige her.


Tilbage til oversigten