Et sammenhængende system af følere giver kontinuerligt et bedre indeklima

UDFORDRINGEN:

Et rådgivende ingeniørfirma tog kontakt til os, og bad os være rådgiver indenfor følere til det CTS-anlæg, der skulle indgå i konstruktionen og sikre et miljørigtigt indeklima og energistyring i det nu realiserede VUC Syd, der har en samlet bygningsvolumen på 8600 m2 fordelt på 5 etager - opbygget omkring et atrium.

LØSNINGEN:

Med udgangspunkt i det omfangsrige udbudsmateriale deltog vi i flere møder med vores rådgivning, og har efterfølgende leveret den bedst mulige løsning, der bl.a. inkluderer følere til måling af opvarmning, køling, lysregulering, luftkvalitet og ventilation.


Tilbage til oversigten