Automatik - Blog

4 overvejelser før I vælger en PID Regulator til jeres anlæg

Regulatorer er blevet meget avancerede med mange forskellige funktioner.

Så hvilken skal man vælge?

Og har du overhovedet brug for en PID regulator?

Inden du vælger en regulator, er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om, hvad dens funktion skal være, og om du er sikker på, at en kontroller, er det rigtige valg.

Det er f.eks. ikke sikkert, det er nødvendigt med en kontroller, hvis anlægget i forvejen har en PLC monteret, eller den powerkontroller, du har valgt, kan styre din applikation. Hvis du er i tvivl, er det altid en god ide at få afklaret dit behov med en professionel først.

Hvad er en PID regulator?

De fleste industrielle processer såsom plastekstrudering, metalbehandling eller halvlederbehandling kræver stabil ’lige-linje’ kontrol af temperaturen som vist nedenfor. PID-kontrol benævnes også ”tre-term” -kontrol.

De tre udtryk er:

P for Proportional
I for Integral
D for Derivative

Kontrolenhedens output er summen af de ovennævnte tre udtryk. Det kombinerede output er en funktion af størrelsens og varigheden af fejlsignalet og hastigheden for ændring af temperaturen eller procesværdien.

1. Hvad skal regulatoren styre?

Det er en god ide, at du forholder dig til hvilke konsekvenser, det har for anlægget, hvis kontrolleren fejler eller går i stykker. På nogle kontrollere kan du nøjes med at udskifte selve panelet og printpladen, og det kan gøres fra fronten. Dermed behøver man ikke afmontere alle ledninger osv. Det er både hurtigt og giver mulighed for at have en ny på lager for hurtig udskiftning. Det er i så fald vigtigt, at den er sat op med samme parametre som den defekte.

Det vigtigt, at du sætter dig ind i hvilke signaler, du har til rådighed, og hvad du ønsker at styre efter. Ønsker du f.eks. at montere en føler til at måle temperaturen? Har du et eksternt signal fra et andet system, som du ønsker at styre efter? Eller noget helt tredje?

Du skal også finde ud af, hvad du styrer på udgangssiden af kontrolleren.

Er det kontaktorer, solidstate relæer, powerkontrollere?

Har du brug for et udgangssignal? Eller skal det f.eks. være via modbus?

2. Hvor stort et panel har du brug for?

De mest almindelige størrelser er 48mm*48mm, 48mm*96mm og 96mm *96mm.

Det er en god ide at vurdere på forhånd, fra hvilken afstand man skal kunne se visningen på panelet, og hvad skal den vise.

De fleste kontrollere har forskellige visningsmuligheder, men hvilke informationer, de kan vise, er meget forskelligt. Det er ofte sådan, at jo mere avancerede modellerne er, jo mere kan de vise.

3. Hvor skal PID regulatoren monteres?

Kontrollere er oftest beregnet til frontmontering, men det er vigtigt, at du forholder dig til, hvilken IP-klasse den skal monteres i, og om den skal sidde indvendigt eller udvendigt, samt hvad temperaturen er på monteringsstedet.

4. Hvor meget skal PID regulatoren styre? (ind- og udgange)

Mange kontrollere har ikke mulighed for yderlig udvidelse, når du modtager den, så det er vigtigt, at du har besluttet dig for, hvor meget den skal styre og hvilke signaler, den skal kunne levere. Er du i tvivl om dette, kan det måske være en fordel at vælge en model med udvidelsesmuligheder.

PID Regulator udgange

Det er vigtigt at de signaler, der kommer ud af kontrolleren, også passer med det valgte udstyr, som skal kobles ind og ud.

Relæ

Bruges til at betjene en kontaktor eller magnetventil til opvarmning og afkøling.

Logik

Bruges til at skifte et solidt tilstandsrelæ. Fordelene er lang levetid, ingen vedligeholdelse og evnen til hurtigt at skifte varmeovne, der har en lille termisk masse.

Triac

Faste tilstandskontakter, der primært bruges til at betjene magnetventiler. De er også ideelle til placering af motoriserede gasbrænderventiler.

DC milliamps eller volt

Bruges til positionering af reguleringsventiler og til at drive analoge

PID Regulator indgange

En regulator kræver nogle måder at måle proces-værdien på.

I temperaturanvendelser bruges typisk enten et termoelement eller modstandstermometer. Typen afhænger af temperaturområdet og det miljø, den skal operere i.

I applikationer hvor det er vanskeligt at tilslutte en fast temperaturføler, kan måling af temperatur uden berøring udføres ved hjælp af infrarøde eller optiske pyrometre.

En del kontrollere har også mulighed for at styre via et eksternt 4 til 20mA eller 0 til 10Vdc signal.