HVAC - Blog

4 tips til at forbedre jeres energiforbrug i virksomheden

Der er mange penge og ressourcer at spare med optimale installationer til HVAC & Bygningsautomatik.

Men hvor du skal sætte ind, kan være svært at gennemskue.

De tekniske installationer i din bygning sørger automatisk for, at indeklima og energiforbrug er helt optimalt, ikke?

Ikke nødvendigvis.

Faktisk er der i rigtig mange bygningsinstallationer, der ikke fungerer optimalt, eller som modarbejder hinanden. Og det er skidt for både din økonomi og for miljøet.

Men der er heldigvis nogle enkle skridt, som du kan tage for at forbedre dit energiforbrug.

Vi vil her kigge på fire ting, som du skal være opmærksom på.

1. Drift af CTS-anlægget

Var du klar over, at der let ligger mellem 10 og 40 procent energibesparelser gemt i korrekt drift af CTS-anlægget og de underliggende installationer som ventilation, varme, køl og lignende?

Der er ofte så stor afstand mellem det, CTS-anlægget og de underliggende installationer yder, og det de reelt set kunne yde, at anlægget slet ikke skaber den tiltrængte værdi.

Det er der mange grunde til.

Først og fremmest skal det tekniske ”fundament” være korrekt udført i bygningen for at opnå det fulde potentiale af installationerne. Dernæst skal der være fokus på driften af CTS-anlægget i dagligdagen. Drift har tidligere primært handlet om at identificere alarmer og visuelle uoverensstemmelser, men den måde at drifte på er forældet.

De største besparelser skal i stedet findes i dybdegående analyse af de data CTS-anlægget opsamler.

Det lyder ligetil og det er det på sin vis også, men det er også en proces der kræver tid, struktur og tålmodighed.

Hemmeligheden er at have en analytisk tilgang til de mange data. Altså at man kan forstå hvad de data man ser, egentlig betyder, og hvilke skjulte skatte dataene afslører, hvis man kigger med de rigtige briller.

2. Tjek lufttæppet

Formålet med lufttæpper er at forhindre træk, når det er koldt udenfor. Men måske har du undret dig over, at den også kører selv om det er varmt udenfor. Eller du har måske irriteret dig over, at du ikke kan få det til at fungere ordentligt, hvis det altså er dit ansvar.

Du er langt fra er den eneste.

Det er nemlig desværre et meget velkendt problem, at det ellers praktiske luft-/varmetæppe ikke virker efter hensigten. Enten kører det slet ikke, når du har brug for det, eller også står det måske og sluger store mængder energi uden at du lægger mærke til det. Udfordringerne med lufttæppet opstår fordi de dygtige driftsansvarlige simpelthen ikke har hverken tiden eller overblikket til at opnå maksimalt udbytte af dem.

Lufttæppet bliver tit overset når der etableres CTS, og det er en fejl. Lufttæpperne ødelægger nemlig både afkøling og hæver energiforbruget i bygninger betydeligt. Derfor er det enormt afgørende at de bliver håndteret korrekt.

Problemet er at det ofte er styret af intern styring i lufttæppet, som er svær at gennemskue med alle de andre installationer for øje.

3. Fjernvarme afkøling

Er der fjernvarme i din bygning? Hvis ja, hvordan er afkølingen?

Altså temperaturforskellen mellem det vand der kommer fra fjernvarmeforsyningen og det, dine installationer sender tilbage? Er denne temperaturforskel under 30°C, kommer det med al sandsynlighed til at koste dig mange penge i fremtiden, og gør det måske allerede.

Hemmeligheden er først og fremmest at sikre korrekt styring af installationen, og her er CTS-anlægget eller varmeregulatoren stedet at starte. Regulerer systemet som det skal, er alle parametre indstillet korrekt osv.?

Dernæst, og der hvor det oftest går galt, skal der være styr på vandbalancerne. Indregulering af vandfordelingen i rør, beholder osv. skal være gjort, og det er en opgave som nogle VVS-kyndige ikke mestrer. Manglende lagdeling i en beholder, forårsaget af forkert montering af systemet, kan også være en årsag.

4. Installationerne modarbejder hinanden

Kører radiatoren på fuld skrue, mens du kan høre og mærke aircondition blæse derudaf?

Det er desværre en almindelig fejl. Fejlen sker når ventilation, køle- og varmeanlæg i samme lokale modarbejder hinanden og derfor alle tvinges på overarbejde i forsøget på at ramme den ønskede rumtemperatur.

Ventilationen blæser varm luft ind, og køleanlægget forsøger at sænke den nu forhøjede rumtemperatur. Dernæst skruer radiatorerne op for varmen for igen at varme rummet op.

Det kan skyldes, at de termostater der måler temperaturen, sidder i helt forskellige højder. Eller måske er termostater og følere placeret ud fra æstetik frem for, hvor de måler præcist.

Her kan der findes rigtig mange besparelser med små justeringer.

Konklusion

Der er både ressourcer og CO2 at spare ved at have styr på sine installationer.

Og det er ikke et engangsforetagende men en løbende opgave at sikre optimal drift.