Green Solutions - Blog

8 fordele ved en elektrisk dampkedel til produktion og industri

Damp er med sit høje varmeindhold og energitæthed en effektiv måde at overføre varme på. Det er i sig selv også en bæredygtig proces, da den kun efterlader vand.

Selve processen med at producere dampen er dog ikke så bæredygtig, når det foregår ved hjælp af fossile brændstoffer.

Hvad er en elektrisk dampkedel?

En elektrisk dampkedel bruger som det antydes i navnet elektricitet til at producere damp fremfor fossile brændstoffer som gas, kul og olie.

Med elektriske dampkedler kan I reducere CO2-udslippet betragteligt. Hvis I ovenikøbet kan få strømmen fra vedvarende energikilder som vandkraft, sol- og vindenergi, er det muligt at opnå en helt CO2 neutral dampproduktion.

elektrisk dampkedel ecotherm

8 fordelene ved en elektrisk dampkedel

Hvis I ønsker at reducere jeres CO2-udslip og samtidig fremtidssikre jeres dampproduktion ved at overgå fra gaskedler til elvarme, er der mange fordele at hente.

  1. En fremtidssikret energiløsning
  2. Lavere CO-udledning ved udfasning af fossile brændstoffer
  3. Mulighed for at lave en hybridløsning, så produktionen kan drives af både gas og el
  4. Hurtigere opstart, bedre kontrol over processerne og over slutproduktets kvalitet
  5. Væsentligt reducerede omkostninger til vedligehold
  6. Løsningerne kan tilpasses præcis til de behov, der er i jeres virksomhed
  7. Mulighed for Rendamp (clean steam), hvor dampen har direkte fødevarekontakt
  8. Ekstrem høj energiudnyttelse

elektrisk dampkedel illustration

Derfor skal I skifte til en elektrisk dampkedel

Fremtiden bringer, som det ser ud nu, kun højere afgifter på CO2, så der er penge at spare ved at mindske CO2-udledningen nu.

Når det kommer til dampproduktion er det af afgørende betydning, hvor høje og hvor stabile temperaturer anlægget kan frembringe.

Leder I efter en elbaseret løsning inden for dampproduktion, så vær opmærksom på, at de forskellige produkter på markedet har meget forskellig ydeevne.

Der er altså fordele at hente ved at elektrificere produktionen inden for damp.

Hvis I fortsat ønsker at beholde muligheden for at opvarme med gas, er der også en mulighed at vælge en hybridløsning. Her kan I vælge at opvarme med el eller gas efter behov.

Læs mere om Dampproduktion her.