Elvarme, Green Solutions - Blog

Elektrificering af Spraytørringsanlæg

Spraytørringsteknologi er afgørende inden for en række industrier, herunder fødevareproduktion og farmaceutisk fremstilling.

Det traditionelle setup med spraytørringsanlæg har ofte været afhængigt af fossile brændstoffer som gas eller olie som energikilde.

Det stigende fokus på bæredygtighed og reduktion af CO2-udledninger har dog ført til et skift mod elektrificering af disse anlæg.

Hvad er spraytørring?

Spraytørring er en teknologi til at omdanne produkt fra flydende form til pulverform. Det er en meget skånsom proces, hvor vandet afdampes fra produktet således kun det rene produkt er tilbage på pulverform.

Teknologien bruges til mange typer produkter, lige var tomatpulver, mælkepulver, kaffe og malt, bare for at nævne et par stykker.

Produktet/mediet blæses ind i et stort kammer via små dyser. Omkring dyserne tilføres opvarmet luft, som opblandes med produktet inde i kammeret. Det tørrede produkt vil herefter kunne opsamles.

hvad er spraytørring

Det er opvarmningen af luften som er den energitunge del. Denne proces kan med fordel elektrificeres.

Fordelene ved elektrificering af spraytørringsanlæg

Reducerede CO2-udledninger

En af de mest åbenlyse fordele ved elektrificering er reduktionen af CO2-udledninger. Ved at skifte fra fossile brændstoffer til elektricitet kan virksomheder markant reducere deres miljøpåvirkning og bidrage til at bekæmpe klimaforandringer.

Øget effektivitet

Elektriske spraytørringsanlæg kan være mere effektive og præcise sammenlignet med traditionelle gas- eller oliebaserede systemer. Vores varmelegemer kan styres trinløst 0-100% hvilket giver mulighed for finjustering af processen, som kan føre til bedre produktkvalitet og lavere produktionsomkostninger.

Fleksibilitet og diversificering af energikilder

Elektrificering åbner op for muligheden for at anvende en bredere vifte af energikilder, herunder vedvarende energikilder som sol- og vindenergi. Dette reducerer virksomhedens sårbarhed over for prisudsving og forsyningssvigt i fossile brændstoffer og understreger dens engagement i overgangen til grøn energi.

Teknologiske udfordringer ved elektrificering af spraytørring

Overgangen til elektriske systemer kan kræve investeringer i infrastruktur, herunder tilkøb af rettigheder til mere strøm ind til virksomheden.

Investeringen vil dog være nødvendig for at opnå de langsigtede fordele ved elektrificering.

Eksperter i elektrificeringsprojekter

Newtronic har mange års erfaring med elektrificeringsprojekter og udvikling af kundedesignet løsninger.

Når vi laver projekter sammen med vores kunder, tilbyder vi også sparring i de tidlige stadier under forprojekt og analysearbejde.

Her afklares effektstørrelser, budgetpriser, tilskudsmuligheder og businescasen. 

spraytørringsanlæg

Flere af vores kunder har allerede succesfuldt elektrificeret deres spraytørringsanlæg som en del af deres bredere grønne omstillingsstrategi.

Disse virksomheder har oplevet betydelige miljømæssige og driftsmæssige fordele ved overgangen til elektrisk drift.