Green Solutions - Blog

Grøn energiomstilling med el i produktion og industri

Der er mange overvejelser at gøre sig, når I som virksomhed overvejer jeres fremtidige energiforbrug og mulighederne for at reducere CO2- udledningen.

Den grønne omstilling fylder meget for landets industri.

Med Danmarks klimalov fra 2020 om at reducere udledningen af CO2 fra fossile brændsler som gas, olie og kul frem mod 2030 med 70 procent, så er det nu, I skal se på omlægning af energiforsyningen til procesvarme.

På den længere bane skal Danmark senest i 2050* være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages.

Samtidigt betyder krigen i Ukraine, at forsyningssikkerheden har været i fare, lige som energipriserne har været ustabile.

Der er altså grunde nok til at komme i gang med den grønne omstilling.

97% af den gas, der bruges i industrien i Danmark og Europa kan elektrificeres.
Projekt på DTU

Med en elektrificeret produktion får I:

  1. En stabil energiforsyning uafhængig af fossile brændstoffer.
  2. En grønnere profil, hvor I reducerer udledningen af CO2. Måske kan I endda spare nogle CO2 kvoter.
  3. Produktion og fastholdelse af meget høje og stabile temperaturer.

Energiomstilling af fossile brændstoffer til el

Elektriske varmelegemer giver nemlig god mulighed for at erstatte for eksempel gasbrændere, fordi de kan producere og fastholde meget høje, stabile temperaturer.

Og du kan ved hjælp af elvarme opvarme ethvert medium (gasser, væsker og faste stoffer) direkte på stedet, hvor varmen er nødvendig.

Et vigtigt redskab i den grønne omstilling fra fossile brændsler er konvertering til el.

Udbygningen af vedvarende elproduktion fra sol og vind bliver intensiveret meget i de kommende år, for eksempel med de kommende energi-øer.

Derfor vil det danske elforbrug i 2030 være tæt på at være uden CO2-udledning.

Derfor giver det også god mening for alle virksomheder, der har en målsætning om nedbringelse af deres udledning af drivhusgasser, at elektrificere processerne.

Ovenstående citat er et uddrag fra generisk business case om kanalvarmelegme fra Viegand Maagøe.

Fremtidssikring af jeres produktion med elektrificering

Hvis varmelegemerne ovenikøbet drives med vedvarende energi, så kan du pludselig stå med fremtidens industrielle varmeteknologi i din virksomhed i god tid før 2050.

Elektrificering kan gøres; direkte ved decentrale løsninger eller ved centrale løsninger, i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme enten direkte eller indirekte ved brug af varmepumper, eller indirekte gennem brug af PtX løsninger.

Flere af disse løsninger er med til at reducere behovet for primær energi, men fælles for alle løsningerne er at de er med til at reducere CO2 aftrykket i forbindelse med produktionen.

Elektrificering åbner også op for muligheden for brug af forskellige lagerløsninger som kan reducere behovet for investeringer i kapacitet, kan reducere el-omkostningerne og kan bidrage til en øget forsyningssikkerhed. Elektrificering er en af de helt centrale løsninger til en bæredygtig fremtid.

- Fridolin Müller Holm, Viegand Maagøe | Partner | Chef for industri

e-bog/ny-forside.png

Vi har lavet en guide, som viser dig, hvordan du kan elektrificere din produktion indenfor luft, væske og damp.

Hent vores gratis guide her ved at klikke her.