Elvarme - Blog

Har du styr på ATEX termologierne?

ATEX-direktivet (2014/34/EU), vedtaget af Den Europæiske Union, fastlægger standarder for udstyr og beskyttelsessystemer, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer.  

Dette direktiv sikrer, at produkter, der bruges inden for EU, opfylder strenge sikkerheds- og sundhedskrav, hvilket beskytter både arbejdere og miljøet mod farer forbundet med eksplosive stoffer. 

Formålet med direktivet er at harmonisere sikkerhedsstandarder på tværs af EU, forhindre eksplosioner og tilhørende ulykker. 

Vigtigste ATEX termologier

 • ATEX Zone 0 

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brandbare gasser, dampe eller tåger er til stede kontinuerligt, i længere perioder, eller ofte. 

 • ATEX Zone 1 

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære sandsynligvis forekommer under normal drift lejlighedsvis. 

 • ATEX Zone 2 

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære ikke sandsynligvis opstår under normal drift, og hvis det sker, er det kun i kort tid. 

 • ATEX Zone 20 

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft er til stede kontinuerligt, i længere perioder, eller ofte. 

 • ATEX Zone 21 

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære som en sky af brændbart støv sandsynligvis opstår lejlighedsvis under normal drift. 

 • ATEX Zone 22 

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære som en sky af brændbart støv normalt ikke forekommer under normal drift, og hvis det sker, er det kun i kort tid. 

 • ATEX certifikat 

Der kræves et ATEX-certifikat for et produkt, et stykke udstyr eller en komponent, der er omfattet af ATEX-direktivet 2014/34/EU. Et certifikat udstedes baseret på en verifikation i forhold til kravene ved de gældende ATEX-harmoniserede standarder. For visse kategorier (zoner) kræver direktivet, at certificeringen skal udføres af tredjemand, og at der for eksempel skal være et EU-typeeksamensbevis tilgængeligt. 

ATEX-certificeringen omfatter omfattende krav til design, konstruktion, og vedligeholdelse af udstyr, og er afgørende for virksomheder, der opererer i risikofyldte miljøer, såsom kemisk produktion, minedrift, og energiforsyning.  

 • Atmosfære
  • Mine
  • Gas
  • Støv 
 • Udstyrsgrupper
  • Gruppe 1: Udstyr beregnet til brug i miner, hvor der er risiko for metan- eller kulstøveksplosioner.
  • Gruppe 2: Udstyr beregnet til brug i andre eksplosive atmosfærer end miner, som kan opstå i industrien. 
 • Udstyrskategorier
  • Kategori 1: Udstyr der giver meget høj beskyttelse og er egnet til brug i områder, hvor en eksplosiv atmosfære altid er til stede eller i lang tid.
  • Kategori 2: Udstyr der giver høj beskyttelse og er egnet til brug i områder, hvor en eksplosiv atmosfære sandsynligvis opstår lejlighedsvis.
  • Kategori 3: Udstyr der giver normal beskyttelse og er egnet til brug i områder, hvor en eksplosiv atmosfære sandsynligvis ikke opstår eller kun i kort tid. 

Har I brug for hjælp til ATEX? 

Newtronic er specialister i ATEX og alt, hvad det omfatter.

Med vores dybdegående kendskab til de omfattende krav og certificeringsprocesser, sikrer vi, at jeres udstyr og systemer opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder for eksplosive atmosfærer.