Green Solutions - Blog

Økonomiske perspektiver i elektrificering af produktion

De økonomiske perspektiver i elektrificering af produktionen er selvfølgelig vigtige at komme omkring, når du overvejer at lægge din energiforsyning til produktionen helt eller delvist om.

Der er ingen tvivl om, at det er på CO2-besparelsen, at I som virksomhed kan vinde ved at elektrificere produktionen.

Den mindre CO2-udledning kan betyde sparede CO2-afgifter for jer, men det kræver en beregning af besparelsen i din virksomheds tilfælde samt mulige tilskud at få et mere præcist økonomisk billede.

Se videoen her under, hvor jeg fortæller mere om tilskud:

Tilsutningsbidrag

Tilslutningsbidraget, som giver jer ret til at aftage strømmen fra nettet, har i nogle tilfælde også en væsentlig størrelse.

Det er vigtigt at kontakte jeres elselskab for at få undersøgt hvor meget strøm der er tilgængelig på nuværende tidspunkt og hvad der evt. kan lade sig gøre i fremtiden.

Tilslutningsbidraget vil afhænge af:

  1. Hvor i landet jeres virksomhed fysisk er placeret
  2. Hvor meget kapacitet der er på transformerstationerne omkring jer
  3. Hvor meget energi I har brug for

Tilskudsmuligheder og økonomi er vigtige aspekter, som vi gerne deler vores viden om, så du bliver bedst muligt klædt på til at tage beslutninger om elektrificering.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.