Green Solutions - Blog

Systemydelser: Tjen penge på at bruge energi

Med den stigende mængde vedvarende energikilder som sol og vind øges behovet for at stabilisere elnettet for at undgå strømafbrydelser og blackouts.

Hvad er systemydelser?

Energinet udbyder de såkaldte systemydelser til industrikunder, som har mulighed for at stå til rådighed for dette, så der hele tiden er balance mellem forbrug og produktion af el.

Hvis forbruget stiger pludseligt, skal produktionen kunne følge med og det sker ved at Energinet aktiverer en såkaldt systemydelse. Formålet er med systemydelser er at opretholde stabilitet i elsystemet.

Hvis du vil vide mere om frekvensregulering og systemydelser har Energinet lavet nedenstående videoer:

Du kan også klikke her for at læse mere om systemydelser hos Energinet.

Hvordan kan I tjene penge på at stå til rådighed?

Ved at stå til rådighed for enten at aftage eller udkoble effekt på elnettet, kan Energinet sørge for et stabilt elnet i Danmark.

Det vil Energinet gerne betale jer for, derfor kan I få ekstra indtjening for at stå til rådighed med systemydelser samt for effekten, der leveres, hvis dine reserver aktiveres af dem.

Overordnet set findes der 3 forskellige systemydelses produkter fra Energinet.

En særlig forskel på disse er reaktionstiden – altså hvor hurtigt du kan aftage den aftale effekt. Fra den laveste tid på omkring 0,7-1,3 sek. Til den højeste på 15 minutter.

En hurtigt reagerende systemydelse kunne fx være et anlæg med store varmelegemer.

Hvor meget kan man tjene på at stå til rådighed med systemydelser?

Satserne for at stå til rådighed svinger efter hvor i landet jeres virksomhed er placeret, hvor meget I kan stå til rådighed samt størrelsen på effekten.

Afregningen er klart højest, hvis du hurtigt kan aftage en stor effekt.

Danmarks elnet er opdelt i to: DK1 og DK2, hvor DK2 er den bedste betalte.

systemydelser opdeling dk1 og dk2

5 grunde til at levere systemydelser

Energinet har præsenteret fem grunde til, hvorfor virksomheder bør hjælpe med at opretholde balancen mellem elforbrug og -produktion.

Ekstra indtjening
Ved at levere systemydelser kan du skabe en ny indtægtskilde, der bidrager til en forbedret bundlinje. Dette sker uden at påvirke dine primære forretninger negativt, da systemydelserne fungerer som en supplerende indtægt.

Minimal indsats
Implementeringen og vedligeholdelsen af systemydelser kræver meget lidt af din daglige opmærksomhed. Processerne er automatiserede og overvåges af eksperter, som håndterer al teknisk administration, hvilket gør det til en bekvem løsning.

Samfundssind
Ved at bidrage med systemydelser hjælper du med at opretholde stabiliteten i elsystemet. Din deltagelse sikrer, at der er kontinuerlig strømforsyning til samfundet, hvilket er afgørende med den stigende udviddelse af grønne energikilder.

Realisér den grønne omstilling
Med den stigende integration af fluktuerende energikilder som vindmøller og solceller, er der et voksende behov for systemydelser for at balancere energisystemet. Dine bidrag er derfor lige så vigtige for den grønne omstilling som selve de vedvarende energikilder.

Bedre risikoafdækning
Hvis elpriserne skulle stige kraftigt, vil værdien af systemydelser sandsynligvis også stige. Dette gør systemydelser til et effektivt værktøj til at sikre mere stabile omkostninger og mindske økonomiske risici forbundet med energiprisudsving.

Newtronic står klar til at hjælpe

Hos Newtronic designer og leverer vi avancerede anlæg med kraftfulde varmelegemer, der hurtigt kan tilsluttes og dermed integreres i Energinets systemydelser.

I nogle tilfælde integrerer vi anlæggene i eksisterende produktionsmiljøer, mens vi andre gange udvikler dedikerede løsninger specifikt til systemydelserne.

Newtronic er klar til at rådgive dig om systemydelser og sikre, at du får den optimale løsning.