<strong>FAQ</strong> vi giver dig svaret
FAQ vi giver dig svaret

I vores FAQ kan du finde svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål, som vores hold af tekniske konsulenter modtager indenfor Newtronic Green Solutions, Automatik, Elvarme, HVAC & bygningsautomatik eller Køleprofiler. Har du spørgsmål til et produkt eller projekt som du ikke finder svaret på her, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Det gør du lige her.

Newtronic Green Solutions

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet omkring vores Green Solutions.

Kan Newtronic levere en samlet systemløsning?

Ja, med Newtronic Green Solutions hjælper vi dig fra idé til færdigt projekt. En samlet systemløsning fra Newtronic kan både indeholde rådgivning, varmelegeme, forsyningstavle, installationsarbejde, software samt support ved opstart.

Hvor høj procestemperatur kan jeres varmelegemer levere?

Ved opvarmning af væsker kan vores elvarmelegemer opvarme mediet op til 600 °C.
Drejer det sig i stedet om luft, så kan du med et kanalvarmelegeme opvarme gasarter op til 350 °C.

Kan kanalvarmelegemet tilpasses vores eksisterende kanaler?

Varmelegemet kan sagtens tilpasses jeres eksisterende anlæg. Dette gøres enten ved at opmåle kanaler og flanger eller ved at designe varmelegemet ud fra jeres 3D fil af anlægget.

Hvad er leveringstiden på en samlet Green Solutions løsning?

Et Green Solutions projekt hos Newtronic går igennem flere faser. Når alle specifikationer og ønsker er på plads, forsætter vi til designfasen. Her finjusteres og tegnes produkterne hvorefter vi gennemgår den endelige løsning med kunden. Sidste step er produktion af produkterne, hvor Newtronic løbende orientere kunden med status og evt. billeder fra produktionen. Der er mange forhold og faktorer som påvirker den samlede leveringstid for et projekt. Kontakt derfor gerne Newtronic for en uforpligtende snak om dit kommende omstillingsprojekt.

Hvorfor er overfladebelastningen på varmelegemer vigtig at tage højde for?

Overfladebelastningen på varmelegemet er af stor betydning fordi den har direkte indvirkning på varmelegemets levetid. Hos Newtronic designer vi derfor overfladebelastningen afhængigt af hvilket medie og flow, du skal have opvarmet.

Hvor store varmelegemer kan man lave?

Uanset om du skal have opvarmet luft/gas eller væsker, er det muligt at sammenkoble flere varmelegemer parallelt og i serie. På den måde kan vi næsten altid designe en løsning, som passer ind i din virksomheds behov og eksisterende anlæg.

Hvor mange kW skal varmelegemet være på?

Når et medie skal opvarmes igennem et kanalvarmelegeme eller en gennemstrømsvarmer/inline heater, kan det beregnes hvor stor effekt der skal tilføjes varmelegemet. Til denne beregning skal du kende indgangs- og udgangstemperatur samt flow. Prøv det selv med vores beregningsværktøjer. Dem finder du lige her.

Hvilke spændingsniveauer kan varmelegemerne laves til?

Newtronic leverer varmelegemer med op til 690V.

Hvor meget strøm har jeg brug for til elektrificeringsprocessen?

Hvis du kender den nødvendige effekt på varmelegemet, kan strømmen beregnes. Prøv det selv med vores beregningsværktøjer. Dem finder du lige her.

Kan man få støttemidler til at hjælpe med at omstille produktionen fra fossile brændstoffer til el?

Ja, der er flere muligheder for at søge om tilskud. Se mere om puljerne i bunden af siden her.

Hvordan styrer man et varmelegeme?

Varmelegemet skal styres via en regulering, som måler på procestemperaturen. Varmelegemet kan opdeles i flere steps, som styres med kontaktorer og tyristorcontrollere. Man kan også vælge at styre hele varmelegemet med en tyristorstyring.

Hvordan kommer man i gang med grøn omstilling i industrien?

Der er mange faktorer at tænke ind i en grøn omstilling. Første step er at identificere mulighederne for omstilling af produktionen i din virksomhed. Newtronic sidder naturligvis klar til at rådgive dig, hvis I overvejer at elektrificere enten dele af eller hele virksomhedens proces. Du kan kontakte os lige her.

Automatik

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi får på Automatik.

Hvad er en tyristor?

En tyristor er en halvleder som med en kontrol-indgang (gate) som aktiverer tyristoren. Ved at aktivere tyristoren kort efter hver nul gennemgang, fås en spænding med hele sinusbølger. Ved en forsinkelse af tændingen med 0-180°C får man det vi kalder fasevinkel kontrol.

Hvor bruges en tyristorstyring?

En tyristorstyring bruges bl.a. til at sikre en præcis regulering af sine varmelegemer. Tyristorstyringen monteres normalt i en tavle og modtager styresignaler fra en PID regulator.

Hvad er forskellen på Eurotherm Epack og Epack Lite?

Eurotherm Epack giver dig en stabil tyristorstyring til varmelegemer fra 1A op til 125A. Lite udgaven har samme funktioner med undtagelse af kommunikationsdelen. Du har samme muligheder for analoge og digitale signaler til/fra enheden.

Hvor mange ampere kan én tyristor styre?

En Eurotherm tyristorstyring kan styre varmelegemer fra 1A helt op til 4.000A.

Hvilken temperaturcontroller skal jeg vælge?

Eurotherm tilbyder både single- og multiloop temperaturcontrollere. Til reguleringskredse med én regulering (singleloop) anbefaler vi Eurotherm EPC3000 serien. Hvis du har to eller flere reguleringssløjfer kan du med fordel vælge en multiloop temperaturcontroller. Valget her vil afhænge af, hvilke krav du derudover har til regulatoren.

Hvad er et termoelement?

Et termoelement bruges til at måle temperaturen. Den er opbygget af to forskellige typer materiale. Der vil afhængig af temperaturen være en spænding i millivolt mellem de to metaller. Denne effekt kaldes Seebeck-effekten.

Hvilken type termoelement skal jeg vælge?

Der findes forskellige typer termoelementer til alle temperaturområder. Termoelementerne har forskellige nøjagtigheder og ledningsfarver og er produceret med hver deres sammensætning af metaller og normkrav. Hvilken du skal vælge afhænger derfor bl.a. af temperaturområde og af hvilken type modtager enheden understøtter. Kontakt gerne Newtronic for rådgivning om termoelementer.

Hvad er en bajonetføler?

En bajonetføler er en temperaturføler med en justerbar indstikslængde. Føleren kan leveres med det ønskede følerelement, f.eks. en PT100 eller et termoelement.

Hvad er et kompensationskabel?

Når en termoføler skal forbindes til f.eks. en regulator er det vigtigt, at det korrekte kabel bruges. Afhængigt af hvilken type termoelement der bruges, findes der hertil et tilhørende kompensationskabel. Kompensationskabler kan også bruges til at forlænge kablet på termoføleren.

HVAC & bygningsautomatik

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får indenfor HVAC & bygningsautomatik.

Skal jeg vælge følere med eller uden busforbindelse?

Newtronic kan levere alle typer følere både som modstandsfølere, aktive følere eller følere med busforbindelse. Fordelen med busforbindelse på dine følere er, at der kan integreres flere følere på samme kabel, ligesom der kan være en besparelse på elinstallationen. Vi oplever oftest af busfølere bruges i rumstyringer til rumfølere eller rumregulatorer. Vi kan levere følere med Bacnet eller Modbus kommunikation.

Hvad er en rumregulator?

En rumregulator bruges ofte som zonestyring i erhvervs- og offentlige byggerier. Regulatoren betjenes via et frontdisplay og sørger for at styre varme, køl og VAV spjæld i lokalet. Der kan derudover være mulighed for tilslutning af solafskærmning. Rumregulatorer leveres med bacnet eller modbus kommunikation, så de kan tilsluttes bygningens BMS/CTS system.

Kan man få trådløse følere til bygningsautomatik?

Ja, der findes både udefølere, vejrstationer, rumfølere, betjeningstryk og relækontaktorer. Flere af produkterne kan leveres batterifri med et solcellepanel indbygget.

Hvad er forskellen på passive og aktive temperaturfølere?

Fra en passiv føler modtages som regel en modstandsværdi, som en PT100 eller NTC20K føler. Disse følere kræver ingen forsyning. En aktiv temperaturføler transmittere den målte temperatur via et aktivt signal, f.eks. 0-10V eller 4-20mA. Føleren kræver en forsyningsspænding.

Hvad betyder relativ fugtighed?

Relativ fugtighed er en betegnelse for luftens indhold af fugt i procent, i forhold til den maksimalt mulige koncentration af fugt ved den givne temperatur. Ud fra en målt temperatur og relativ fugtighed kan man dermed aflæse den absolutte fugtighed (g/m3) samt det aktuelle dugpunkt (°C).

Skal jeg vælge pressostater eller tryktransmittere?

En pressostat har en indbygget relækontakt, som skifter ved det indstillede tryk. Denne type bruges hvor der er behov for at vide om der er tryk i ventilationskanalen til f.eks. emhætter. De kan også bruges som trykvagter over filtre eller ventilatorer i ventilationsanlæg. Tryktransmitteren måler og transmittere som regel tryksignalet via 0-10 eller 4-20 mA. Med denne føler får du en nøjagtig tilbagemelding på hvilket tryk der er over målepunktet. Tryktransmitteren kan bruges til nøjagtig måling over ventilationsfilte eller luftflow i ventilationskanalen.

Hvordan måler man luftflow i en ventilationskanal?

Luftflow kan måles med en tryktransmitter over et målepunkt eller ved specialfølere. Newtronic kan tilbyde indstiksfølere til ventilationskanaler, som kan måle luftflowet i kanalen. Føleren måler værdien i m/s som transmitteres videre via 0-10V.

Teknisk elvarme

Her finder du spørgsmål og svar omkring nogle af vores produkter indenfor produktkategorien Elvarme.

Hvad er et varmelegeme?

Et varmelegeme kan både være en varmemåtte, et kanalvarmelegeme, et varmekabel, en varmekakel mv. Fælles for dem alle er dog, at de omdanner den elektriske energi til termisk energi (altså varme).

Hvad er et selvregulerende varmekabel?

Et selvregulerende varmekabel indeholder 2 elektriske ledere gennem hele kablet. Disse ledere er placeret i et materiale, der leder strømmen mere eller mindre godt afhængig af den omgivende temperatur. Kablet bruges typisk til frostsikring med et fast temperatur setpunkt, ofte på 5-10 grader celsius. Her kan du desuden læse mere om frostsikring og temperaturvedligeholdelse.

Kablet kan krydses uden risiko for overophedning. Kablet kan afkortes på ønskede mål med termineringssæt efter fabrikantens anvisninger.

Hvad er et varmekabel?

Et varmekabel afgiver varme med en fast effekt per meter. Kablet må ikke krydse sig selv og anbefales monteret med en termostat for at undgå overophedning af kablet.

Vær desuden opmærksom på, at varmekabler med fast effektafgivelse ikke kan afkortes.

Du kan se vores udvalg af varmekabler her.

Hvad er et gennemstrømningsvarmelegeme (en inline heater)?

En inline heater eller et gennemstrømningsvarmelegeme er en beholder som har monteret varmelegemer. Når en væske cirkuleres igennem beholderen, opvarmes væsken dermed til den ønskede temperatur. En inline heater består derfor af en beholder med ind og udløbsstudser og et varmelegeme monteret i beholderen. Inline heatere er ofte udført i rustfrit stål og anvendes bl.a. til opvarmning af vand, olie samt gasser på flydende form. Du finder vores udvalg af gennemstrømsvarmere lige her.

Køleprofiler

Her kommer der snarest muligt svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet på området for Køleprofiler og termisk ledende materiale.

bubble