Kundedesignede løsninger
Kundedesignede løsninger

Har du komponenter, der er meget prissensitive eller hvor leveringstid er kritisk for dig, men samtidig svært at planlægge? Så kan det være en god ide at kigge på muligheden for en ramme- eller bufferaftale med os (eller måske en kombination).

Du spørger måske – ”Ramme- og bufferaftaler, hvad er det for nogle størrelser og hvordan kan de hjælpe mig?”

Vi prøver lige at forklare det meget simpelt.

Rammeaftale:

Ved en rammeaftale ordres og produceres en større mængde produkter på én gang. De aftages herefter i aftalte mængder på aftalte tidspunkter, typisk inden for et år.

Eksempel:
Løbende årligt behov er 2000 enheder der ordres på én gang med 4 fastsatte leveringer á 500 stk. i løbet af 1 år.

Fordele:

  • Sikret faste leverance til aftalt tid = leveringsikkerhed.
  • Bedre planlægning og styring af produktionen
  • Lavere produktpris pga. af større produktionsmængde
  • Mulighed for at frem- eller tilbagerykke leveringer efter behov, inden for den aftalte tidsramme = fleksibilitet.
  • Effektivitet og tidsbesparelse uden behov for gentagende ordrer og forhandlinger.

Bufferaftale:

Ved en bufferaftale aftales en fast mængde af et produkt som produceres og lægges på lager. Produktet aftages ved behov, i samlet mængde af aftalen, hvorefter bufferlageret genetableres.

Løbetiden på en bufferaftale vil typisk være et år, hvorefter aktuelt bufferlager leveres eller aftalen forlænges efter nærmere aftale.

Eksempel:
Aftalt et bufferlager på 30 enheder, der produceres og lægges på lager. Ved behov ordres de 30 enheder og lageret genetableres efterfølgende.

Fordele:

  • Hurtig levering ved behov = leveringssikkerhed.
  • Lavere lagerbinding.
  • Minimerer risikoen for produktions- eller driftsforstyrrelser på grund af manglende varer.
  • Fleksibilitet – mulighed for hurtigt at håndtere uventet behov.

Kombineret ramme- og bufferaftale:

En kombination af de 2 aftaletyper kan også være en mulighed, hvor man her kan sikre et pludseligt ekstra behov.

Eksempel:
Der oprettes en rammeaftale på 2000 stk. med 4 faste leveringer på 500 stk. inden for et år.

Denne kombineres med et bufferlager på 30 stk., der kan aftages ved et akut ekstra behov der går ud over rammeaftalen.

Når bufferlageret bliver taget, genetableres dette som beskrevet og leverancerne på rammeaftalen fortsætter som vanlig.

bubble