Effektiv og grøn energiomstilling

AKD (Andels-kartoffelmelsfabrikken Danmark) er en førende andelsvirksomhed med 600 andelshavere og to kartoffelmelsfabrikker i Toftlund og Brande.

De producerer kartoffelbaserede ingredienser, der eksporteres til det globale fødevaremarked, samtidig med at stivelseskartoflen anvendes til produktion af foder, gødning og biogas.

AKD er dedikeret til at udnytte og recirkulere alle dele af kartoflen for at skabe en bæredygtig produktion.

AKD's udfordring

I 2022 stod AKD over for en udfordring, da de blev truet af naturgaslukning på grund af krigen i Ukraine. Det var afgørende for AKD at finde en ny energikilde for at opretholde deres produktion og sikre forsyningssikkerheden. Efter at have udforsket forskellige muligheder besluttede AKD sig for en energiomstilling til elvarme.

Hvad har AKD opnået ved konvertering til elvarme?

AKD kontaktede Newtronic, da vi er specialister i skræddersyede varmelegemer og tekniske løsninger. Vi gik i gang med at designe og leverede to skræddersyede 3000 kW varmelegemer, der var specielt tilpasset AKD's behov.

Vi arbejdede tæt sammen med AKD's team og deres elselskab for at sikre en problemfri implementering af elvarme.

Projektet strakte sig over en periode på 10 måneder, hvor vi sammen med AKD's team håndterede alt fra design til produktion af varmelegemerne. Vores tekniske ekspertise og erfaring inden for energiomstilling bidrog til en vellykket integration af elvarme i AKD's produktion.

De skræddersyede varmelegemer fra Newtronic har ikke kun forbedret AKD's driftseffektivitet, men har også givet dem større kontrol over deres energiforsyning.

Den ensartede og præcise regulering af varmen har resulteret i en mere stabil drift og forbedret kvalitet af kartoffelmelproduktionen. AKD har opnået en mere ensartet vandprocent på slutproduktet og oplever mindre behov for regulering sammenlignet med tidligere drift med gasbrændere.

Overordnet set har samarbejdet ført til:

  • Mere ensartet vandprocent på slutproduktet ift. drift med gasbrænder
  • ”En mere stabil drift” udtalelse fra Driftsoperatør hos AKD Toftlund
  • Mindre regulering, da den tilførte energi er mere ensartet. Ved drift med gasbrænder kan der forekomme trykændringer samt ændringer i brændværdi, som vil kræve regulering på anlægget.
  • Mulighed for selv at vælge den mest økonomiske energikilde
  • Automatisk skift af energikilde under drift - uden at det påvirker produktionen og slutproduktet

Den grønne omstilling

Med de leverede varmelegemer fra Newtronic er AKD kommet et lille skridt nærmere den grønne omstilling. Virksomheden har allerede i dag mål om at blive en grønnere virksomhed bl.a. ved at etablere egne VE anlæg. Sol og vind vil i fremtiden måske være energikilden til kartoffelmelsproduktionen hos AKD.

Med løsningen fra Newtronic er virksomheden kommet et par år foran planen.

Indtil AKD kommer dertil, hvor det ikke er nødvendigt, vil et godt sammenspil mellem VE energi og fossile brændsler blive tænkt ind. Der arbejdes bl.a. lige nu på softwareløsninger som selv skifter energikilde afhængigt af spotpriserne.


Tilbage til oversigten