Sådan sikrede vi CAMPEN Machinery en nøjagtig temperatur

I 2019 byggede CAMPEN et internt Airlaid Testcenter, så danske og udenlandske firmaer fik mulighed for at teste deres produkter af; enten med henblik på at skabe nyt materiale af et restprodukt, eller at udvikle helt nye produkter eller materialer.

For at kunne producere endnu flere forskellige slags materialer indenfor airlaid teknologien og sikre at slutresultatet blev et ensartet airlaid materiale, havde CAMPEN sidste år behov for at udvide testanlægget med en ovn. På samme tid skulle de levere et komplet Airlaid anlæg til en kunde i Sverige.

Airlaid anlægget bruges primært til at eksperimentere med grønnere løsninger i produktudviklingen og kan producere  nye produkter med genanvendte materialer eller rester fra en produktion.

Ifølge Pia Holm Hansen, der er udviklingschef i Airlaid Testcenteret, er der næsten ingen grænser for, hvilke materialer og produkter centeret kan teste.

Vi har kørt så forskellige typer materialer som træpulp, viskose, rayon, bomuld, affaldsfibre, strå, hamp, kokos, tang, bambus, tobak, glas, sten baserede fibre”, fortæller hun.

CAMPEN Machinery's udfordring

Men med et grønt fokus i produktionen skulle maskinen selvfølgelig følge med den grønne omstilling.

Derfor stod de nu med den udfordring at finde en leveringssikker samarbejdspartner indenfor elvarme, der kunne producere en samlet løsning bestående af både opvarmning og konstant temperaturstyring.

Den nye el-opvarmede varmluftsovn skulle kunne styre temperaturen så præcist som ned til +/- 1°C. Det var altså vigtigt at ovnen kunne holde en meget nøjagtig og konstant temperatur i al den tid, maskinen var i brug, for at kunne producere et ensartet slutprodukt.

Opvarmning og temperaturstyring i en samlet løsning

Newtronic designede derfor en løsning bestående af to store 100 kW varmelegemer med tilhørende styretavler bygget op med Eurotherm power controllere for en helt korrekt regulering af temperaturen i forhold til kundens ønsker om at holde en konstant temperatur på 140°C. Løsningen indbefatter følere der måler temperaturen i ovnen og automatisk regulerer legemet udenfor ovnen, så den luft der presses ind har en konstant temperatur. Det sikrer en højere effektivitet fordi der ingen manuel styring er og giver medarbejderne mulighed for at bruge tiden på produktudviklingen af nye, grønnere materialer.

”Newtronic har været med til at designe den løsning som vi havde brug for – en god og præcis varmestyring der lever op til de proceskrav der er i Airlaid branchen”, fortæller Senior Projektleder, Goran Rudan og fortsætter: ”Med Newtronic har vi fået en løsning der lever op til vores forventninger og som er leveret som aftalt. Hele vejen igennem var der fokus på os som kunde og leverancen blev fulgt til dørs indtil alle komponenterne var implementeret og i drift. Med Newtronic fik vi altså en samarbejdspartner, der både holdt hvad de lovede og som har ekspertisen omkring deres produkter. Det har været meget vigtigt for os

Hvem er CAMPEN?

CAMPEN Machinery udvikler og sælger maskiner bl.a. til fremstilling af airlaid (et meget vandsugende, papir-lignende, ikke-vævet materiale, som bruges i vådservietter, bleer, hygiejnebind mv. og fremstilles af restprodukter. På den måde bidrager de til at skabe fokus på industriens muligheder for genanvendelse og på den grønne omstilling generelt – også ved at vælge at implementere løsninger der kører på el fremfor eks. gas.

FAKTA om CAMPENS testanlæg

Airlaid Testcenteret består af en hammermølle, et formerhoved, et bånd og en ovn til tørring af materialet, inden det kommer færdigt ud og bliver viklet på en rulle.

Hammermøllen pulveriserer et bestående materiale til bittesmå fibre uden dog at ødelægge fibrene. Derved kan disse indgå i en blanding med andet fibermateriale og gennem airlaid processen danne et materiale til produktion af nye materialer. Formerhovedet bearbejder derefter materialet via luft og nålestikning, så det får elasticitet og holdbarhed.

Derfra sprøjtes materialet ned på båndet og bliver kørt gennem varmluftsovnen. Her bidrager den konstante temperatur til at binde materialet sammen til et ensartet, færdigt produkt, der bliver rullet op.

Du kan læse mere om CAMPEN Machinery her.


Tilbage til oversigten