Green Solutions - Blog

Fordele ved elektrisk opvarmning af væsker i industrien

Bruger I gaskedler til væskeopvarmning i jeres produktion, er der gode grunde til at se på mulighederne for at elektrificere.

I vil kunne opnå mindre udledning af CO2 og samtidigt en mere effektiv proces.

Ved elektrificering får I nemlig bedre muligheder for at regulere procesopvarmningen end ved brug af en gaskedel, typisk ved at bruge et flangevarmelegme eller en inline heater.

flangevarmelege

Fordele med elektrisk opvarmning af væsker

Vores elektriske flangevarmelegemer er designet til at være i direkte kontakt med væsken og til at opfylde alle behov inden for industriel væskeopvarmning, dampproduktion eller hedtvandsproduktion:

 • Med en el-baseret løsning får du bedre muligheder for at regulere procesopvarmningen end ved brug af en gaskedel, da varmelegemerne har direkte kontakt med mediet.
 • Vores flangevarmelegemer kan opvarme den væske, der passerer varmelegemet i spændet fra 0-950°C med stor præcision.
 • Vi designer varmelegemerne, så de passer ind i lige netop din produktion.
 • Ønsker du en hybridløsning, hvor det elektriske varmelegeme supplerer din gasbrænder, så har vi også gode erfaringer med det.

Opvarm væske med en inline heater

Med en inline heater kan du opvarme en beholder med væske ved at lade væsken cirkulerer gennem varmelegemet og tilbage i beholderen. Inline heateren kan monteres direkte i tanken for opvarmning af væsken.

Det er selvfølgelig vigtigt at finde den helt rigtige løsning til jeres virksomhed.

For der er naturligvis stor forskel på løsninger alt efter flow, temperaturbehov, placering af varmelegeme, og om væsken skal i direkte kontakt med for eksempel fødevarer.

5 ting I opnår ved at elektrificere jeres væskeopvarmning:

 1. En fremtidssikret energiløsning
 2. Mulighed for højere temperaturer (op til +950 grader)
 3. Hurtigere opstart, bedre kontrol over processerne og over slutproduktets kvalitet
 4. En styrket forsyningssikkerhed og væsentligt reducerede omkostninger til vedligehold
 5. Mindre udledning af CO2 og dermed understøtter I jeres grønne omstilling

væskeopvarmning med en inline heater

Beregner: Effektformel for varmeoverførsel til vand

Med vores beregner, kan du nemt selv regne den nødvendige effekt til jeres proces.

Ved at indtaste volumenstrømmen, temperaturen i indtag og den ønskede procestemperatur giver vores beregner dig en indikation af effekten.

Klik her for at prøve vores beregner.

Hybridløsning indenfor væskeopvarmning

En anden mulighed er en hybridløsning, hvor I både benytter elvarmelegemer og gasbrændere.

Den fulde elektrificering kan også opnås som en backup til en varmepumpe, hvor man tilvælger en lokal boosterløsning via flangevarmerlegemer.

Ved at lave en lokal løsning ved de enkelte enhedsoperationer, kan man skære både konverterings- og distributionstabene væk.

Læs mere om vores hybridløsninger her.

Konklusion

Der er altså gode muligheder for, at I kan udfase jeres forbrug af fossile brændstoffer i produktionen ved at overgå til el og dermed fremtidssikre jeres energiforsyning.

For at opsummere fordelene ved at skifte fra fossil opvarmning af væske til en elektrificeret løsning, så har vi samlet en del af fordelene her:

 • Bedre kontrol over processerne
 • Mulighed for højere temperaturområder (Op til 600 grader) sammenlignet med varmepumper
 • Forskellige muligheder på materiale og flow alt efter væsken og hvor stor effekt der er behov for
 • Mindre udledning af CO2 end ved opvarmning med gas, olie eller kul
 • Styrket forsyningssikerhed
 • Væsentligt reducerede vedligholdelsesomkostninger
 • Hurtigere opstart semmenlignet med gas- og oliebrændere

Klik her for at læse mere omkring Væskeopvarmning.

e-bog/ny-forside.png

Vi har lavet en guide, som viser dig, hvordan du kan elektrificere din produktion inden for luft, væske og damp.

Få vores gratis guide her