Automatik, Elvarme - Blog

Sådan regulerer man et varmelegeme

Når man står over for opgaven med at regulere et varmelegeme, åbner der sig en bred vifte af metoder og teknologier, der kan imødekomme diverse krav og behov.

Valget af reguleringsteknik afhænger ikke blot af den specifikke opgave, men også af faktorer som det anvendte medie og ønsket nøjagtighed.

Fra traditionelle metoder til avancerede, automatiserede systemer er der utallige muligheder at overveje, når man ønsker at optimere og finjustere varmereguleringen. 

Reguler varmelegeme med Termostatstyring

Reguleres et varmelegeme ved hjælp af termostatstyring, så bruges termostater til at måle temperaturen på det medium, der opvarmes.

Termostaten styrer derefter varmelegemet ved at tænde eller slukke baseret på de valgte setpunkter.

Fordele: 

 • Økonomisk løsning: Termostatstyring er ofte mere omkostningseffekt i forhold til avancerede reguleringssystemer. 
 • Let installation og opsætning: Processen med at implementere termostatstyring er enkel og kræver ikke komplekse tekniske færdigheder. 
 • Mekanisk stabilitet: Mekaniske termostater har en tendens til at være mere robuste og har lavere risiko for fejl sammenlignet med mere komplekse elektroniske systemer. 

Ulemper: 

 • Udfordringer med nøjagtighed: Termostatstyring er ikke den ideelle løsning til temperaturreguleringer, da den ikke er god til nøjagtige reguleringer.  
 • 100 % indkobling: Når varmebehovet opstår, er varmelegemet altid 100 % indkoblet, hvilket kan føre til energispild og øgede omkostninger. 
 • Stress ved mange koblinger: Gentagende tænd og sluk cyklusser kan føre et øget stress på varmelegemet, hvilket påvirker levetid og pålidelighed.  

Reguler varmelegeme med PID-regulering med kontaktor 

En PID-regulator med kontaktor er en avanceret enhed der ofte leveres med display og knapper for opsætning af enhed og indstilling af setpunkter.

De er ofte avanceret med mange indstillingsmuligheder til reguleringen. Den tilhørende kontaktor kan enten være til enfaset eller trefaset varmelegemer. Begge dele kan være med spole kontakter eller Solid-State-Relæ.  

pid regulering af varmelegemerSingle Loop PID Temperaturkontrollere.

Fordele:  

 • Nøjagtig regulering: Kan indreguleres til den pågældende proces og dermed giver det en nøjagtig regulering.  
 • Opsætning: Enheden leveres med display og knapper, hvilket gør opsætningen af enheden nem. 
 • Kommunikation: Mulighed for bus-kommunikation til øvrige anlæg eller PLC, hvilket øger fleksibiliteten og integrationerne. 

Ulemper: 

 • Højere indkøbsomkostninger: En PID-regulator med kontaktor er dyrere i indkøb end termostat.  
 • Kræver opsætning: Det kræver en grundigere opsætning for at opnå optimal ydeevne, hvilket kan være tidskrævende og kræve teknisk ekspertise. 
 • Hyppige ind- og udkoblinger: Da der er konstant regulering, vil der laves mange ind- og udkoblinger på varmelegemet, hvilket øger slid og vedligeholdelsesbehov. 

Reguler varmelegeme med PID-regulering med tyristorstyring 

PID-regulatoren med tyristorstyring giver de mange indstillingsmuligheder og gode regulering.

Tyristoren giver mulighed for en meget nøjagtig regulering af varmelegemet med en ON-tid helt ned til halve og kvarte sinusperioder.  

blog/regulering-tyristor-styring.png

EPACK™ Lite Compact SCR Powerkontrollere

Fordele: 

 • Den mest nøjagtige reguleringsmetode: PID-regulering kombineret med tyristorstyring giver den mest nøjagtige reguleringsmetode, som sikrer præcis kontrol over varmelegemet. 
 • Buskommunikation: Mulighed for bus-kommunikation til både PID regulator og tyristor.  
 • Høj belastningskapacitet: Tyristoren kan håndtere varmelegemer op til 4000A, hvilket gør den velegnet til krævende industrielle anvendelser. 
 • Forlænger varmelegemets levetid: Tyristorstyringen kan bidrage til at forlænge varmelegemets levetid ved at levere mere skånsom styring. 

Ulemper:  

 • Højere omkostninger: En PID-regulering med tyristorstyring er en dyrere løsning sammenlignet med mere enkle måde at regulere som fx termostater. 
 • Kræver opsætning: Det kræver en grundig opsætning for at kunne udnytte fordelene ved PID-regulering og tyristorstyring fuldt ud, hvilket kan kræve teknisk ekspertise og mere tid til opsætningen. 

Regulering af varmelegeme i flere trin

På større varmelegemer kan det være en fordel at ind- og udkoble varmelegemet i flere trin.

På den måde kan der også bruges mindre kontaktorer. Ligeledes kan de forskellige trin være opdelt, hvor nogle styres af kontaktor og andre med tyristor - dermed en skabes der en stabil og jævn regulering. 

blog/regulering-i-flere-trin.jpgLæs vores AKD case her.

Fordele: 

 • Præcis varmestyring: Ved at regulere varmelegemet i flere trin opnår man en nøjagtig styring, hvilket specielt er vigtigt på større varmelegemer. Dette gør, at temperaturen opretholdes præcist i forhold til de ønskede parametre. 
 • Mindre behov for kontaktorer: Implementering af trinvis regulering gør det muligt at bruge færre kontaktorer, da belastningen er fordelt over flere stadier. Dette kan føre til en mere økonomisk løsning. 
 • Stabil regulering: Ved at kombinere brugen af kontaktorer og tyristorer kan man opnå en stabil og jævn regulering, hvilket bidrager til at forhindre pludselige temperaturudsving og forbedrer overordnet driftsstabilitet. 

Ulemper: 

 • Krav om avanceret PID-regulering: Implementering af en reguleringsmetode med flere trin kræver en mere avanceret PID-regulering, der kan håndtere og koordinere de forskellige stadier effektivt. Dette kan kræve ekstra arbejde ved opsætning og konfiguration. 
 • Kompleksitet: At styre varmelegemet i flere trin øger systemets kompleksitet, hvilket kan gøre fejlfinding og vedligeholdelse mere udfordrende. Det kræver også en nøje planlagt installationsproces for at sikre korrekt drift. 

Konklusion

Valg af varmereguleringsmetode afhænger af specifikke krav og behov, med et bredt udvalg af teknologier til rådighed.

Termostatstyring er økonomisk og nem at installere, men lider af nøjagtighedsudfordringer og 100% indkobling, hvilket kan føre til energispild.

PID-regulering med kontaktor tilbyder nøjagtig regulering, men kræver højere omkostninger og kompleks opsætning.

PID-regulering med tyristorstyring er den mest nøjagtige metode, men med højere omkostninger og krav til teknisk ekspertise.

Regulering i flere trin kombinerer kontaktorer og tyristorer for præcis styring, men kræver avanceret PID-regulering og øger systemets kompleksitet.

Hver metode har sine fordele og ulemper, og valget afhænger af specifikke anvendelseskrav.