Vi lytter, før <br>vi finder <strong>din løsning</strong>
Vi lytter, før
vi finder din løsning

Effektivt udstyr til HVAC og bygningsautomatik

Et optimalt indeklima opnås bedst gennem automatiserede processer styret af præcise følere. Vi har derfor udvalgt et sortiment af følere, som er velegnede til energioptimering og anvendes i CTS-anlæg, HVAC, BMS-systemer og andre automationsopgaver inden for bygninger, processer og industri.

Disse følere sikrer nøjagtige målinger af miljøparametre som CO2, VOC, temperatur, relativ fugtighed, blandingsforhold og dugpunkt. Udover disse har vi trykfølere og pressostater til måling af under- og overtryk samt differens- og atmosfærisk tryk. Desuden inkluderer vores udvalg lysstyrke- og bevægelsesfølere.

Det er vigtigt, at følere opretholder en høj nøjagtighed, da dette direkte påvirker indeklimaet. Automatiserede systemer overvåger og justerer konstant, hvilket forbedrer komforten og reducerer energiforbruget. Disse teknologier hjælper også med at opretholde sikkerhedsstandarder og overholder miljøreguleringer.

Regelmæssig vedligeholdelse af følere sikrer en lang levetid og præcis kontrol af miljøforholdene. Forbedrede følere bidrager til mere effektive systemer, som ikke kun forbedrer livskvaliteten i bygninger, men også fremmer bæredygtighed ved at reducere ressourceforbruget.

Er du i tvivl om noget, kan du altid tage kontakt til vores tekniske konsulenter, så de kan hjælpe med en løsning, der passer til dig.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får indenfor HVAC & bygningsautomatik.

Skal jeg vælge følere med eller uden busforbindelse?

Newtronic kan levere alle typer følere både som modstandsfølere, aktive følere eller følere med busforbindelse. Fordelen med busforbindelse på dine følere er, at der kan integreres flere følere på samme kabel, ligesom der kan være en besparelse på elinstallationen. Vi oplever oftest af busfølere bruges i rumstyringer til rumfølere eller rumregulatorer. Vi kan levere følere med Bacnet eller Modbus kommunikation.

Hvad er en rumregulator?

En rumregulator bruges ofte som zonestyring i erhvervs- og offentlige byggerier. Regulatoren betjenes via et frontdisplay og sørger for at styre varme, køl og VAV spjæld i lokalet. Der kan derudover være mulighed for tilslutning af solafskærmning. Rumregulatorer leveres med bacnet eller modbus kommunikation, så de kan tilsluttes bygningens BMS/CTS system.

Kan man få trådløse følere til bygningsautomatik?

Ja, der findes både udefølere, vejrstationer, rumfølere, betjeningstryk og relækontaktorer. Flere af produkterne kan leveres batterifri med et solcellepanel indbygget.

Hvad er forskellen på passive og aktive temperaturfølere?

Fra en passiv føler modtages som regel en modstandsværdi, som en PT100 eller NTC20K føler. Disse følere kræver ingen forsyning. En aktiv temperaturføler transmittere den målte temperatur via et aktivt signal, f.eks. 0-10V eller 4-20mA. Føleren kræver en forsyningsspænding.

Hvad betyder relativ fugtighed?

Relativ fugtighed er en betegnelse for luftens indhold af fugt i procent, i forhold til den maksimalt mulige koncentration af fugt ved den givne temperatur. Ud fra en målt temperatur og relativ fugtighed kan man dermed aflæse den absolutte fugtighed (g/m3) samt det aktuelle dugpunkt (°C).

Skal jeg vælge pressostater eller tryktransmittere?

En pressostat har en indbygget relækontakt, som skifter ved det indstillede tryk. Denne type bruges hvor der er behov for at vide om der er tryk i ventilationskanalen til f.eks. emhætter. De kan også bruges som trykvagter over filtre eller ventilatorer i ventilationsanlæg. Tryktransmitteren måler og transmittere som regel tryksignalet via 0-10 eller 4-20 mA. Med denne føler får du en nøjagtig tilbagemelding på hvilket tryk der er over målepunktet. Tryktransmitteren kan bruges til nøjagtig måling over ventilationsfilte eller luftflow i ventilationskanalen.

Hvordan måler man luftflow i en ventilationskanal?

Luftflow kan måles med en tryktransmitter over et målepunkt eller ved specialfølere. Newtronic kan tilbyde indstiksfølere til ventilationskanaler, som kan måle luftflowet i kanalen. Føleren måler værdien i m/s som transmitteres videre via 0-10V.

Se det komplette katalog herbubble