Køleprofiler - Blog

5 overvejelser inden I vælger køleprofiler

Køleprofiler benyttes i alle industrier, hvor der er et ønske om at flytte varme væk fra varmesensitive komponenter.

Inden I vælger køleprofil, er der nogle overvejelser, I bør gøre omkring applikationen.

5 ting I bør overveje, inden I vælger køleprofiler

  1. Hvor meget varme skal flyttes – Rt oC/W?
  2. Er der af pladskrav?
  3. Skal køleprofilen bearbejdes?
  4. Er køleprofilen overfladebehandles?
  5. Er der vægtkrav?

Køleprofilers opbygning

Køleprofilerne produceres typisk ved en ekstruderingsproces. Flydende aluminium presses igennem en form, der giver den rette profil. Profilerne ligger derefter i barer på 6 meters længde, der er klar til videre bearbejdning. Ekstruderede køleprofiler er et meget omfattende standardprogram af forskellige dimensioner, der kan dække stort set alle behov.

Køleprofilerne kan skæres til, så de passer nøjagtigt til den opgave, hvor de skal placeres.

Sammen med køleprofiler benyttes ofte termisk ledende materiale for at sikre en optimal kontaktflade og varmeoverførsel fra emnet hvorfra varmen ønskes flyttet og til køleprofilen.

Mulighed for bearbejdning af køleprofiler

Køleprofiler kan alle bearbejdes individuelt så de passer nøjagtig til opgaven.

På CNC-maskiner kan profilerne præcist tilpasses med fræsninger, huller, længder, højder osv.

Alt efter ønske, typisk hvis køleprofilen er synlig, kan de færdige profiler overfladebehandles (anodiseres), for at opnå et pænere resultat.

Hvilken type køling kræves af profilen

Grundet stigende ydeevne i industriens forskellige komponenter, stiger kravene til køling.

Derfor er det ikke sikkert at standard ekstruderede køleprofiler er tilstrækkelige, da ekstruderingsteknikken har sine begrænsninger.

Denne kan måske blive uhensigtsmæssig stor til den specifikke opgave.

Hvis det er tilfældet, kan man evt. kigge på andre mere komplekse muligheder som for eksempel ”høj-effektive” køleprofiler, kaldet Integral profiler. Her er finnerne sammensat med specialværktøj i meget tættere rækker for optimal varmeledningsevne og pladsbesparelse.

Endnu en løsning for højeffektiv varmeafledning er sammensatte modularprofiler, der typisk anvendes i forbindelse med blæsere, der effektivt trækker varmen væk.

Med udgangspunkt i opgaven bestemmes hvilken type køling, der er bedst egnet.

Skal det være en standard ekstruderet køleprofil, der som nævnt typisk ligger på lager i et stort udvalg af forskellige dimensioner?

Eller måske en køleplade hvor vand- eller luftgennemstrømning sikrer en effektiv varmeafledning?

Alle muligheder har deres fordele og ulemper, og hvilken en du skal vælger, afhænger derfor af din applikation.

Køleprofiler case story

AVA Group er en design- og produktionsvirksomhed, der designer og producerer deres egne Hi-Fi produkter.

AVA Group manglede en samarbejdspartner med den nødvendige viden og knowhow om køleprofiler, der kunne anvendes i deres produkter. Køleprofilerne i deres forstærkere har en meget væsentlig funktion, og det stiller store krav til profilerne.

Læs hele AVA Group casen her